Latest stories

 • in

  CAD İş İstasyonları

  CAD/CAM yazılımları son yıllarda bilgisayar teknolojisindeki gelişmeye paralel olarak yaygın bir kullanım alanı kazandı. Artan kullanımla beraber modellenen ürünlerin ve sistemlerin giderek daha karmaşık bir hal alması; kullanılan bilgisayar donanımında da CAD için özel tasarlanan iş istasyonlarını ortaya çıkardı. CAD programları için piyasada sunulan üst düzey iş istasyonları verimliliği artırmakta, CAM ve analiz yazılımı paketleri […] More

 • Üretim Sistemi Türleri

  Trending Popular

  in

  Üretim Sistemi Türleri

  Üretim sistemi kavramına açıklık getirdiğimiz ilk yazımızdan sonra bu kez üretim sistemlerinin nasıl sınıflandırıldığına değineceğiz. Üretim sistemleri esas olarak üretimin miktarına ve akış hızına göre türlere ayrılmıştır. Başka bir yaklaşımda ise stok durumuna göre sınıflandırılmıştır. Her iki yaklaşıma da kısaca değinirsek; Miktara ve akış hızına göre; seri üretim, kesikli üretim ve proje tipi üretim olarak […] More

 • in

  Nanoteknoloji Nedir?

  Nanoteknoloji, işlevsel sistemlerin ve malzemelerin moleküler ölçekte tasarlanması ve insan hayatını kolaylaştırıcı uygulamalara geçirilmesidir. Moleküler ölçekteki çalışmalar ile kastedilen 100 nm(1 nanometre metrenin milyarda biridir) ve altındaki boyutlarda yapılan çalışmalardır. Makro ve mikro ölçekte malzemenin kazanamadığı çeşitli mekanik, elektriksel ve optik özellikler nano ölçekte kazanılır. Nanoteknoloji ile elde edilen farklı fiziksel özellikler nanometre boyutundaki şu […] More

 • Örnek Bir Atölye

  Hot

  in

  İleri İmalat Yöntemleri

  İmalat yöntemleri, malzemenin işlenmesi (talaşlı imalat) ya da malzemenin oluşturulması (talaşsız imalat) ile üretilmesi ayrımı gözetilerek iki ana grupta incelenir. Alışılmış ya da geleneksel üretim yöntemlerinde; parça ile takım arasındaki temas ve hareketin sonucunda talaş kaldırılır. Bu şekilde üretilmesi planlanan parçalarda çeşitli tezgah ve takımlar arasından seçim yapılır. Ayrıca temas sırasında oluşan kuvvetler, takım aşınması […] More

 • in

  Talaşlı İmalat Süreç Planlama

  Talaşlı imalatta süreç planlama ile; tasarlanan ürünün bir dizi imalat aşamasından geçerek nihai ürüne dönüşmesi sağlanır. Söz konusu CNC destekli talaşlı imalat olduğunda, teknik resim verileri ve imalat için gereken programlama verileri büyük bir bilgi yığını demektir. Hatta bu verilerin önemli bir kısmını teknik üretim verileri haricindeki; operasyon tanımı, iş tanımı, takım ve fikstür seçimi, […] More

 • Trending Hot Popular

  in

  Talaşsız İmalat Yöntemleri

  İmalat teknolojisinin temel amacı tasarlanan ürünlerin en düşük maliyetle, en iyi kalitede ve en verimli yöntemle elde edilmesidir. Üretilecek parçaların geometrisi, malzeme türü, ölçü toleransları, yüzey kalitesi, mekanik özellikleri gibi etkenler göz önüne alınır. Bu sayede en uygun üretim yöntemi seçilebilir. İmalatın temel prensibi ise şekil vermedir. Şekil verme işleminde malzemenin kütlesinin azaldığı yöntemler talaşlı […] More

 • in

  Kaizen Nedir?

  Japon kültürünün bir parçası olan Kaizen felsefesi, sanayileşme yolunda rekabet edebilirliğin yapı taşlarından biri haline gelmiştir. Kai(değişim) ve Zen(iyi olmak) kelimelerinden türeyen Kaizen kavramı özünde daha iyiye ulaşma çabasıdır. Bu tanımdan anlayacağınız gibi Toplam Kalite Yönetimi esasları içinde işverenler/yöneticiler/çalışanlar tarafından benimsenebilecek bir yaklaşım olduğu gibi, kişisel gelişim amacıyla Kaizen anlayışını sosyal hayatımıza ve mesleki kariyerimize […] More

 • in

  AR-GE ve Girişimcilik Destekleri (2)

  AR-GE ve Girişimcilik Destekleri’ni konu edindiğimiz yazı dizimizin ilkinde TÜBİTAK tarafından sağlanan ulusal düzeydeki desteklere değinmiştik. Bu kez Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan AR-GE desteklerini ele alacağız. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Sağlanan Destekler 1. Sanayi Tezleri Programı(SAN-TEZ): Yenilikçi ve AR-GE’ye dayalı bilimsel çalışmaların ticarileştirilmesi amacıyla sanayi-üniversite işbirliğini etkin olarak teşvik eden […] More

 • Sürekli İyileştirme
  in

  AR-GE ve Girişimcilik Destekleri (1)

  Ulusal refah düzeyimizin artmasında ihracat performansımızın, ihracat performansında ise verimli ve rekabet açısından yenilikçi ürün/hizmet anlayışının önemi son yıllarda oldukça artmıştır. Özel sektörün AR-GE harcamalarına yönelik artan yatırımları ve AR-GE faaliyetlerine verilen devlet destekleri bu sürecin hızlandırılmasını teşvik edici çalışmalar olarak göze çarpmaktadır. Ancak bu desteklerin kimisi doğrudan yenilikçi fikirleri olan girişimcilere yönelik sermaye desteği […] More

 • in

  AR-GE Nedir?

  AR-GE Nedir? Özel ve kamu teşebbüslerinin ya da kar amacı gütmeyen bazı kuruluşların bilimsel ve teknolojik altyapılarını kullanarak yeni bir ürün, malzeme, sistem, süreç veya hizmet oluşturma ve geliştirme amacıyla yürüttükleri sistematik çalışmalar “Araştırma ve Geliştirme” ya da kısaca AR-GE olarak tanımlanır. AR-GE çalışmaları ile bir sorunun çözümü için ya tamamen yeni bir yaklaşım ortaya […] More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.