Latest stories

 • ERP Tarihsel Evrim Süreci
  in

  ERP Yazılımları İle Çalışmak

  ERP (Enterprise Resource Planning) ya da KKP (Kurumsal Kaynak Planlaması) bir kuruluştaki tüm kaynakların (insan, makina, taşınmaz, vb) bir arada bulundurularak sistemli bir şekilde yönetilmesi, takip edilmesi ve aktif bir şekilde mevcut durumun görülebilmesine olanak sağlayan bir sistemdir. Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkmış olup, bilgisayar yazılım ortamında yapılan kaynak planlanması faaliyetlerinin tamamına ERP yazılımı denilmektedir. […] More

 • in

  Sonlu Elemanlar Analizi

  Doğada gerçekleşen süreçler birçok değişkene bağlı olması ve karmaşıklığı nedeniyle çoğunlukla matematiksel modeller ile ifade edilerek çözülmeye çalışılır. Bu matematiksel ifadeler ile fizik, kimya, biyoloji gibi pozitif bilimlerin yanı sıra ekonomi gibi alanlarda da çeşitli süreçlerin ve dağılımların basitleştirilmesi hedeflenmiştir. Mühendislik problemlerinde de bir süreci çözümleyebilmek için sonlu elemanlar yöntemi(finite element method, FEM) esas alınmıştır. […] More